Zadané podmínky:
Třídění: ES vzestupně


  Další>>  Začátek  Konec

NLP - Seznam látek nadále nepovažovaných za polymery

 Český název CAS ES Anglický název
2-Methylpropen, trimery 7756-94-7 500-001-0 2-Methylpropene, trimers
Dodekan-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9002-92-0 500-002-6 Dodecan-1-ol, ethoxylated (>1<2.5mol EO)
*Poly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)], .alfa.-butyl-.omega.-hydroxy 9003-13-8 500-003-1 *Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-butyl-.omega.-hydroxy
*Buten, homopolymer (produkty získané z but-1-enu nebo but-2-enu) 9003-29-6 500-004-7 *Butene, homopolymer(products derived from either/or But-1-ene/But-2-ene)
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s fenolem 9003-35-4 500-005-2 Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem 9003-36-5 500-006-8 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Heptanal, oligomerní reak?ní produkty s anilinem 9003-50-3 500-007-3 Heptanal, oligomeric reaction products with aniline
Styren, oligomery 9003-53-6 500-008-9 Styrene, oligomers
Aceton, oligomerní reak?ní produkty s difenylaminem 9003-79-6 500-009-4 Acetone, oligomeric reaction products with diphenylamine
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s acetonem a difenylaminem 9003-80-9 500-011-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with acetone and diphenylamine
*Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alfa.-butyl-.omega.-hydroxy 9004-77-7 500-012-0 *Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-butyl-.omega.-hydroxy
Fenol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9004-78-8 500-013-6 Phenol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Hexadekan-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9004-95-9 500-014-1 Hexadecan-1-ol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Olejová kyselina, ethoxylovaná (1< mol EO <2.5) 9004-96-0 500-015-7 Oleic acid, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
(Z)-9-Oktadecen-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9004-98-2 500-016-2 (Z)-9-Octadecen-1-ol ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Oktadekan-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9005-00-9 500-017-8 Octadecan-1-ol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Sorbitan monolaurat, ethoxylovaný (1< mol EO <6.5) 9005-64-5 500-018-3 Sorbitan monolaurate, ethoxylated (>1< 6.5 mol EO)
Sorbitan monooleat, ethoxylovaný (1< mol EO <6.5) 9005-65-6 500-019-9 Sorbitan monooleate, ethoxylated (>1< 6.5 mol EO)
Sorbitan monostearat, ethoxylovaný (1< mol EO <6.5) 9005-67-8 500-020-4 Sorbitan monostearate, ethoxylated (>1<6.5 mol EO)
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, ethoxylovaný (1< mol EO <4.5) 9014-85-1 500-022-5 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (>1<4.5 mol EO)
Dodecylfenol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9014-92-0 500-023-0 Dodecylphenol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Nonylfenol, ethoxylovaný 9016-45-9 500-024-6 Nonylphenol, ethoxylated
Buten, dimery 9021-92-5 500-025-1 Butene, dimers
Hexadekan-1-ol, propoxylovaný (1< mol PO <2.5) 9035-85-2 500-026-7 Hexadecan-1-ol, propoxylated (>1< 2.5 mol EO)
Isotridekanol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 9043-30-5 500-027-2 Isotridecanol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
4,4´-Methylendifenyl-diisokyanat, oligomerní reak?ní produkty s .alfa.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiylem) 9048-57-1 500-028-8 4,4 ´-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
Sacharosa, propoxylovaná (1< mol PO <16.5) 9049-71-2 500-029-3 Sucrose, propoxylated (>1<16.5 mol PO)
Pentaerythritol, propoxylovaný (1< mol PO <8.5) 9051-49-4 500-030-9 Pentaerythritol, propoxylated (>1<8.5 mol PO)
2,2´-Oxydiethanol, propoxylovaný (1< mol PO <4.5) 9051-51-8 500-031-4 2,2´-Oxydiethanol, propoxylated (>1<4.5 mol PO)
epoxidová prysky?ice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (pr?m?rná molekulová hmotnost <=700) 25068-38-6 500-033-5 reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight <= 700)
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s toluenem 25155-81-1 500-034-0 Formaldehyde, oligomeric reaction products with toluene
Ethylendiamin, propoxylovaný (1< mol PO <8.5) 25214-63-5 500-035-6 Ethylenediamine, propoxylated (>1<8.5 mol PO)
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s anilinem 25214-70-4 500-036-1 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexylaminem a fenolem 25265-17-2 500-037-7 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and phenol
*Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy; Ethan-1,2-diol, ethoxylovaný (1< mol EO <4.5) 25322-68-3 500-038-2 *Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy Ethane-1,2-diol, ethoxylated (>1<4.5 mol EO)
Propan-1,2-diol, propoxylovaný (1< mol PO <4.5) 25322-69-4 500-039-8 Propane-1,2-diol, propoxylated (>1<4.5 mol PO)
4,4´-Methylendifenyl-diisokyanat, oligomery 25686-28-6 500-040-3 4,4´-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers
Propylidintrimethanol, propoxylovaný (1< mol PO <6.5) 25723-16-4 500-041-9 Propylidynetrimethanol, propoxylated (>1<6.5 mol PO)
2-Hydroxyethyl-methakrylat, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 25736-86-1 500-042-4 2-Hydroxyethyl methacrylate, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Glycerin, propoxylovaný (1< mol PO <6.5) 25791-96-2 500-044-5 Glycerol, propoxylated (>1<6.5 mol PO)
4-Nonylfenol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 26027-38-3 500-045-0 4-Nonylphenol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Dekan-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 26183-52-8 500-046-6 Decan-1-ol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Ethylendiamin, ethoxylovaný a propoxylovaný (1< mol EO <8.5 a 1< mol PO <8.5) 26316-40-5 500-047-1 Ethylenediamine, ethoxylated and propoxylated (>1<8.5 mol EO and >1<8.5 mol PO)
(Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný (1< mol EO <4.5) 26635-93-8 500-048-7 (Z)-Octadec-9-enylamine, ethoxylated (>1<4.5 mol EO)
Eikosan-1-ol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) 26636-39-5 500-049-2 Eicosan-1-ol, ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
*Adipová kyselina, polymer s glycerinem a 2,2´-oxydiethanolem 26760-54-3 500-050-8 *Adipic acid, polymer with glycerol and 2,2´-oxydiethanol
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylchinolin, oligomery 26780-96-1 500-051-3 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
Formaldehyd, oligomerní reak?ní produkty s 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidindionem 26811-08-5 500-052-9 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
Anilin, oligomerní reak?ní produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem 26838-74-4 500-053-4 Aniline, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
Triethylentetramin, propoxylovaný (1< mol PO <12.5) 26950-63-0 500-055-5 Triethylenetetramine, propoxylated (>1<12.5 mol PO)

  Další>>  Začátek  Konec
Počet záznamů celkem: 699