Zadané podmínky:
Třídění: ES vzestupně


  Další>>  Začátek  Konec

ELINCS - Seznam nových látek

 Český název ES Anglický název
3,3'-{piperazin-1,4-diylbis[(6-chlor-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-acetamido-4,1-fenylen)azo]}di(naftalen-1,5-disulfonát) tetrasodný 400-010-9 tetrasodium 3,3'-[piperazine-1,4-diyl-bis[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)amino(2-acetylamino-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulfonate)
4,4'-bis{4-[(2,2'-dihydroxy-5'-sulfonatoazobenzen-4-yl)azo]-2-sulfonatostyryl}azobenzen-3,3'-disulfonát hexasodný, dim??natý plex 400-020-3 hexasodium [4,4"-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
natrium-[4-(2,4,4-trimethylpentylkarbonyloxy)benzensulfonát] 400-030-8 sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate
µ-fluoro-bis(triethylaluminium) 400-040-2 potassium µ-fluoro-bis(triethylaluminate)
6,13-dichlor-3,10-bis[(3-{[4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propyl)amino]benzoxazino[2,3-b]fenoxazin-4,11-disulfonát hexasodný 400-050-7 hexasodium 6,13-dichloro-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-060-1 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-070-6 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-080-0 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-090-5 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
natrium-1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylbenzensulfonamido)anilino]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonát 400-100-8 sodium 1-amino-4-[2methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
bis[1-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-3-(N-fenylkarbamoyl)-2-naftolato]chromitan amonný 400-110-2 Hydrogen bis[1-[(3,5-dinitro-2-hydroxyphenyl)azo]-3-(N-phenylcarbamoyl)-2-naphthalenolato(2-)]chromate
pentanatrium-5-anilino-3-[4-(4-{[4-chlor-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2,5-dimethylfenylazo)-2,5-disulfonatofenylazo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát 400-120-7 Pentasodium 5-anilino-3-(4-4-[4-chloro-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2,5-dimethylphenylazo-2,5-disulfonatophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonate
8-[(4,6-dichlor-5-kyanpyrimidin-2-yl)amino]-1-hydroxy-2,2'-azonaftalen-3,6,1',5'-tetrasulfonát tetrasodný 400-130-1 tetrasodium 2-[[8-[(4,6-dichloro-5-cyano-pyrimidin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]napthalene-1,5-disulfonate
sm?s isomer?: chlor(chlorbenzyl)methylbenzen 400-140-6 A mixture of isomers of (chlorophenyl)(chlorotolyl)methane
hydrogen-kalium-natrium-[4-amino-6-(5-(5-chlor-2-fluor-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-3-(2,5-disulfonatofenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát] 400-150-0 hydrogen potassium sodium 4-amino-6-(5-(5-chloro-2-fluoro-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-3-(2,5-disulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
Reak?ní produkty mastných kyselin talového oleje, diethanolaminu a borité kyseliny 400-160-5 Reaction products of tall-oil fatty acids, diethanolamine and boric acid
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-180-4 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-190-9 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
Sm?s: 1,1'-((6-amino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)diimino)dipropan-2-ol; 1,1',1''-((1,3,5-triazin-2,4,6-triyl)triimino)tripropan-2-ol 400-200-1 A mixture of: 1,1'-((6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)dipropan-2-ol; 1,1,'1''-((1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)triimino)tripropan-2-ol
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)chinolin 400-210-6 trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
2,5-bis(1,1-dimethylbutyl)hydrochinon 400-220-0 2,5-bis(1,1-dimethylbutyl)hydroquinone
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-230-5 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-250-4 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-260-9 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
2,2'-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchroman) 400-270-3 2,2'-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchromane)
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-280-8 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 400-290-2 2-fluoro-5-trifluoromethylpyridine
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-300-5 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-320-4 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-330-9 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-340-3 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
dinatrium-[1-amino-4-(4-benzensulfonamido-3-sulfonatoanilino)anthrachinon-2-sulfonát] 400-350-8 disodium 1-amino-4-(4-benzenesulfonamido-3-sulfonatoanilino)anthraquinone-2-sulfonate
5-methyl-1-fenylhexan-1,3-dion 400-360-2 5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-370-7 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
dinatrium-[6-((4chlor-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulfonatofenylazo)naftalen-3-sulfonát] 400-380-1 disodium 6-((4chloro-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)napthalene-3-sulfonate
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoktan-1-ol 400-390-6 7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
N,N'-propylen-1,3diylbis[N-(hydroxykarbonylmethyl)glycin] 400-400-9 N,N'-propylene-1,3-diylbis[N-(hydroxycarbonylmethyl)glycine]
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-410-3 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
1,6-dihydro-3-hydroxy-1-fenylpyridazin-6-on 400-420-8 1,6-dihydro-3-hydroxy-1-phenylpyridazin-6-one
tetranatrium-[2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulfonatofenylazo)fenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzen-1,4-disulfonát] 400-430-2 tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulfonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulfonate
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-440-7 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylamonio)anilinokarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)fenylazo)-3-oxobutyramido)fenylamonium-dichlorid 400-450-1 2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylammonio)anilinocarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)phenylazo)-3-oxobutyramido)phenylammonium dichloride
2-[4-N,N-bis-(ß-methoxykarbonyl-ethyl)amino-2-methylfenylazo]-3-ethoxykarbonyl-5-nitrothiofen 400-460-6 2-[4-N,N-bis-(ß-methoxycarbonyl-ethyl)amino-2-methylphenylazo]-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene
perfluorperhydrofenanthren 400-470-0 perfluoroperhydrophenanthrene
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-480-5 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-500-2 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem
tetranatrium-[4-amino-3,6-bis(5-(6-chlor-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-sulfonát] (obsahující >35% chloridu sodného a octanu sodného) 400-510-7 tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing >35% sodium chloride and sodium acetate)
sm?s isomer?: ethylendiamonium-bis(O,O-dioktyl-fosforodithioát) 400-520-1 A mixture of isomers of ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate
2-methyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydrochinon 400-530-6 2-methyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem 400-540-0 registrovaný obchodní název a ?íslo - viz karta - klikn?te sem

  Další>>  Začátek  Konec
Počet záznamů celkem: 1461