POKYNY K OBSLUZE

1.      Úvod

SEZNAM 2004 zobrazuje seznamy chemických látek, a to:

EINECS – Seznam obchodovaných látek

ELINCS – Seznam nových látek

NLP – Seznam látek nadále nepovažovaných za polymery

Seznam EINECS obsahuje následující údaje:

- ES - identifikační číslo chemické látky v seznamu EINECS

- CAS - identifikační číslo chemické látky v Chemical Abstracts Service

- Český název látky

- Anglický název látky

- Sumární vzorec chemické látky

Seznam ELINCS obsahuje následující údaje:

- ES- identifikační číslo chemické látky v seznamu ELINCS

- Český název látky

- Anglický název látky

- Registrační číslo – pod tímto je registrována nová látka popř. její obchodní název

- Obchodní název

- Klasifikace – nebezpečných vlastností látky

Seznam NLP obsahuje následující údaje:

- ES - identifikační číslo chemické látky v seznamu NLP

- CAS - identifikační číslo chemické látky v mezinárodním registru chemických látek (Chemical Abstracts Service)

- Český název látky

- Anglický název látky

- Poznámka – upřesňující text k dané látce

2.      Ovládání programu

Pohybem kurzoru v místech názvů EINECS, ELINCS a NLP se aktivují další nabídky, a to:

Seznam – zobrazí příslušný seznam chemických látek

Karta – zobrazí detailní informaci kurzorem vyznačené chemické látky

Seznam nabízí Třídění informací podle všech polí konkrétního zobrazeného seznamu látek, přitom lze rovněž nastavit směr třídění. Filtrování vyhledává chemické látky na základě uživatelem kombinované podmínky. Navolené podmínky jsou pak zobrazeny nad vyhledanými látkami, které splňují požadované kombinace. Poklepem myší na vybranou látku se otevře Karta s detailními informacemi o látce.

Pomocí tlačítek Předchozí a Další v horní části je možno přecházet na předchozí a následující látku v daném řazení, pomocí funkcí <<Předchozí Další>> ve spodní části se přepne na předchozí nebo následující část seznamu látek, Začátek a Konec ve spodní části přepíná na první část nebo na poslední část zobrazeného seznamu v případě vícestránkových seznamů.

Karta umožňuje vyhledání a zobrazení detailních informací látek podle zadaných kritérií v polích, odpovídajících příslušnému seznamu látek. Filtrováním se spustí hledání látek. Označením vybraného zánamu, splňujícího daná kritéria, se automaticky otevře Karta s odpovídajícími údaji.

Vyhledávání – hledá chemické látky přes všechny tři seznamy EINECS, ELINCS, NLP na základě definovaných podmínek. Pro definování podmínek, zobrazení dat, listování mezi látkami a seznamy platí vše, co bylo již uvedeno. Příslušnost k seznamu je vyznačena.

Nápověda – poskytuje informaci o ovládání programu.